01 Aralık 2016 tarihli ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Sinop ili Saraydüzü ilçesine       atanmam nedeni ile yürütmekte olduğum Beyağaç Kaymakamlığı görevinden ayrılacağım. Görev yaptığım dönem içerisinde çalışmalarımda bana sonsuz destek veren mesai arkadaşlarıma ve kadirşinas Beyağaç halkına sonsuz teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
                                                                                             
                                                                                              Muhammed Serkan ŞAHİN
                                                                                             Beyağaç Kaymakamı